home | disclaimer | sitemap | contact

NIEUWS     PR SELLA     PRODUCTEN     WETENSCHAP     FAQ     CURSUS    

NIEUWS

Archief
Laatste nieuws items SMS Zitadvies


 

10 januari 2013

Ter informatie: PR Sella heeft in samenspraak met de Dr. G.J. Van Hoytema Stichting voor 2013 twee 2-daagse cursussen uitgeschreven: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies."

De status van inschrijvingen is momenteel als volgt:

Cursus 18: 11 en 25 april 2013 (inschrijving nog mogelijk)

Cursus 19: 7 en 21 november 2013 (inschrijving nog mogelijk) 


30 november 2012

Mededeling: Al weer de laatste cursus van 2012 met de titel: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies.", is afgerond. In 2012 heeft PR Sella, in samenwerking met de Dr. G.J. Van Hoytema Stiching, 38 mensen een deelname certificaat mogen verstrekken. Binnenkort zullen de data bekend worden gemaakt voor de cursussen in 2013.

 

20 oktober 2012

Mededeling: het maximale aantal deelnemers voor de ingeplande cursus "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies.", is bereikt. Geïnteresseerden kunnen zich nog altijd aanmelden bij de Dr. G.J. Van Hoytema Stiching, waarbij mogelijk een extra cursus zal worden ingelast nog in 2012 of deze mensen zullen worden geplaatst in een van de nog uit te schrijven cursussen in 2013.

 

27 april 2012

Mededeling: De eerste cursus van 2012 met de titel: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies.", is afgerond. Met veel enthousiasme is er mede door de deelnemers een goede inhoudelijke discussie ontstaan over hoe de theoretische kennis in de markt kan worden toegepast. Dankzij de bijdrage van Marian Siemerink en Frank van Benten, beiden zitten in een zitvoorziening die voldoet aan de uitgangspunten van de theorie, is inzichtelijk geworden dat een adequate zitvoorziening ook daadwerkelijk te realiseren is op een efficiënte manier.


14 mei 2012

Deelname Support Beurs leidt tot positieve reacties

Verschillende bezoekers hebben hun drukverdeling en houding laten meten door middel van een quick scan. Naar aanleiding van de resulaten was men tevreden over haar huidige zitvoorziening of juist niet. Verschillende zitvoorzieningen gaven verschillende resultaten.

Heeft u een quick scan laten maken en wilt u meer informatie of een uitgebreid SMS zitadvies? Neem dan gerust contact met ons op.

1 mei 2012

Support beurs 2012 - 9 t/m 12 mei - Jaarbeurs Utrecht

PR Sella staat van 9 t/m 12 mei op de Support Beurs, te Jaarbeurs Utrecht. Lewis Seating Systems B.V. heeft een deel van haar stand beschikbaar gesteld aan PR Sella. U kunt ons vinden in hal 7 op stand F124.

PR Sella adviseurs meten uw houding en drukverdeling en geven SMS zitadviezen in de vorm van een 'Quick Scan'. Deze 'Quick Scan' is toe te passen op uw huidige zitvoorziening of op een passtoel beschikbaar gesteld door Lewis Seating Systems. 

 

1 mei 2012

Ter informatie: PR Sella heeft in samenspraak met de Dr. G.J. Van Hoytema Stichting voor 2012 twee 2-daagse cursussen uitgeschreven: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies."

De status van inschrijvingen is momenteel als volgt:

Cursus 16: 12 en 26 april 2012 (afgerond)

Cursus 17: 15 en 29 november 2012 (inschrijving nog mogelijk)  

 

17 februari 2012

Ter informatie: PR Sella heeft in samenspraak met de Dr. G.J. Van Hoytema Stichting voor 2012 twee 2-daagse cursussen uitgeschreven: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies."

De status van inschrijvingen is momenteel als volgt:

Cursus 16: 12 en 26 april 2012 (nog een beperkt aantal inschrijvingen mogelijk)

Cursus 17: 15 en 29 november 2012 (inschrijving nog mogelijk)

 

16 februari 2012

Anatomisch Verantwoord en Stabiel zitten leidt tot aanzienlijke kostenbesparing in de zorg!

M.E.S. Heerdink heeft in 2011 in opdracht van Zuid Oost Zorg en onder verantwoordelijkheid van de Universiteit Twente, onderzoek gedaan naar de invloed van een Anatomisch Verantwoordelijk en Stabiele (AVeS) zitondersteuning op de kostenbesparing in de zorg.

Een AVeS zitondersteuning zorgt ervoor dat de zorgvraag van cliënten afneemt en dat de kans op decubitus afneemt. Samen zorgt dit voor een kostenbesparing van ongeveer €1970,- per cliënt. In acht genomen dat een AVeS zitondersteuning ongeveer €420,- meer kost dan een niet AVeS zitondersteuning, levert een AVeS zitondersteuning €1550,- per cliënt per jaar op. Naar schatting kan er dan in totaal in de verpleeghuizen in heel Nederland ongeveer 170 miljoen euro bespaard worden door het toepassen van een AVeS zitondersteuning bij permante, langdurige rolstoelgebruikers.

Het gehele onderzoek en alle resultaten kunt u vinden onder downloads:

2011: Goede zithouding leidt tot kostenbesparing zorg!

7 februari 2012

Ter informatie: Vanwege de aanzienlijk toegenomen vraag naar onze meetinstrumenten zijn deze tijdelijk uitverkocht. Binnen 2 tot 4 weken komen de nieuwe exemplaren weer binnen.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

17 januari 2012

PR Sella Presenteert: Lewis Seating Systems

De afgelopen jaren heeft PR Sella veel kennis ontwikkeld met betrekking tot zitkwaliteit voor mensen die langdurig moeten zitten en veelal niet kunnen verzitten. Hierbij valt met name te denken aan rolstoelgebruikers. Samen met anderen is een nieuw en revolutionair zitsysteem ontwikkeld, dat veel voorkomende zitgerelateerde problemen vermindert en/of voorkomt: Het Lewis zitsysteem.

Vanaf januari 2012 is de inkoop, productie en verkoop van dit zitsysteem ondergebracht in een nieuwe onderneming: Lewis Seating Systems B.V. 

Verdere gegevens van Lewis vindt u op www.lewisseatingsystems.nl

PR Sella blijft zich bezighouden met onderzoeksactiviteiten met betrekking tot zitkwaliteit en het uitdragen van deze kennis.

Later in het jaar 2012 organiseert Lewis een aantal open dagen, om een kijkje te komen nemen in haar keuken. De open dagen zullen t.z.t. worden aangekondigd via haar website. 

7 december 2010

Mededeling: De laatste cursus van 2011 met de titel: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies.", is afgerond. In 2011 heeft PR Sella, in samenwerking met de Dr. G.J. Van Hoytema Stiching, 39 mensen een deelname certificaat mogen verstrekken. In verband met de aanhouden de vraag van ergo- en fysiotherapeuten, rolstoeladviseurs, indicatiestellers, orthesebouwers en anderen, zijn er in 2012 opnieuw cursussen uitgeschreven. De inschrijvingen zijn reeds geopend.

29 augustus 2011


Nieuwe cursusdata 2012: PR Sella heeft in samenspraak met de Dr. G.J. Van Hoytema Stichting twee nieuwe 2-daagse cursussen uitgeschreven: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies."

Cursus 16: 12 en 26 april 2012 (afgerond)

Cursus 17: 15 en 29 november 2012 (inschrijving nog mogelijk)  

 
24 juni 2011

Ter informatie: PR Sella heeft in samenspraak met de Dr. G.J. Van Hoytema Stichting vier 2-daagse cursussen uitgeschreven in 2011: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies."

In het onderstaande overzicht vindt u de laatste status per cursus:

Cursus 14: 10 en 24 maart 2011 (is komen te vervallen)
Cursus 15: 12 en 26 mei 2011 (afgerond) 
Cursus 16: 8 en 22 september 2011 (is komen te vervallen) 
Cursus 17: 10 en 24 november 2011 (afgerond) 

In 2012 zullen er opnieuw meerdere cursussen worden uitgeschreven. De data hiervoor zullen binnenkort bekend gemaakt worden. De 2011-cursusfolder kan worden gedownload onder "downloads" of worden aangevraagd bij de Van Hoytema Stichting.

8 januari 2011

Nieuwe cursusdata: PR Sella heeft in samenspraak met de Dr. G.J. Van Hoytema Stichting vier nieuwe 2-daagse cursussen uitgeschreven: "Hoe meet je zitkwaliteit in rolstoelen? Over houding, drukverdeling en zitgedrag in relatie tot het SMS Zitadvies."

Cursus 14: 10 en 24 maart 2011 (inschrijving nog mogelijk)
Cursus 15: 12 en 26 mei 2011 (inschrijving nog mogelijk)
Cursus 16: 8 en 22 september 2011 (inschrijving nog mogelijk)
Cursus 17: 10 en 24 november 2011 (inschrijving nog mogelijk)

 

 

Berichten van 2010 en ouder kunt u vinden in het Archief. 

 Wetenschappelijk onderzoek
Stappenplan SMS Zitadvies
Meethandleiding
Bepalen symmetrie zithouding
Artikel Telegraaf 25-03-'08
Demo Dynasitstoel
Artikel UT-Nieuw 21-06-'07
Dynasit Flyer (English)
2011: Goede zithouding leidt tot kostenbesparing zorg
Productinformatie SMS Zitadvies
Specificatie Rughoek meetbeugel
Specificatie Zittinghoek meetbeugel
Boeken
Meetgereedschap
SMS Zitadvies
  PR-SELLA BV - AINSWORTHSTRAAT 21B - 7575 BS - OLDENZAAL - 0541 539108 - INFO@PR-SELLA.NL