home | disclaimer | sitemap | contact

NIEUWS     PR SELLA     PRODUCTEN     WETENSCHAP     FAQ     CURSUS    

PRODUCTEN

SMS Zitadvies
Meetinstrumenten
Toepassing in praktijk
Voordelen van gebruik
SMS Zitadvies uitvoeren
Technische gegevens
Meting door PR Sella
Prijzen
Garantie en service
Voordelen van gebruik SMS Zitadvies


Gebruik van het SMS Zitadvies levert u vijf grote voordelen op. Hieronder staan deze voordelen opgesomd en toegelicht:

1. Verbetering kwaliteit van leven van rolstoelgebruiker

PR Sella heeft de oprechte overtuiging dat mensen meer optimaal kunnen zitten in een rolstoel. Met behulp van een innovatief zitmeetsysteem, het SMS Zitadvies, is dit nu mogelijk.
Het SMS Zitadvies zorgt ervoor dat het zitten in een rolstoel optimaal en duurzaam is. Doordat met behulp van ons zitmeetsysteem direct de meest optimale ondersteuning voor een eindgebruiker gekozen kan worden, verblijft deze op een hoger kwaliteitsniveau in de rolstoel en zal dit zitgerelateerde problemen voorkomen of verminderen.

2. Objectieve analyse van zithouding en zitondersteuning

Het SMS Zitadvies is een wetenschappelijk onderbouwd instrument om de meest adequate zit- en/of rugondersteuning te kunnen selecteren voor een eindgebruiker. Het start met de optimalisatie van de zithouding door het opmeten van de bestaande houding en deze te vergelijken met waarden die bij een anatomisch verantwoorde zithouding horen. De drukverdeling van de bestaande zitondersteuning wordt opgemeten en vergeleken met die van andere zit- en rugondersteuningen.
Via de meting worden objectieve cijfers verkregen, waardoor u een meetbaar kwaliteitscriterium heeft om te bepalen welke zit- en rugondersteuning voor de persoon in kwestie voor optimale zitkwaliteit zorgt. 

3. Wetenschappelijk onderbouwde en productonafhankelijke selectie

Het SMS Zitadvies biedt u zekerheid, omdat u niet meer alleen op basis van een eigen inschatting een keuze maakt, maar op basis van objectieve en wetenschappelijk onderbouwde meetgegevens. Een vergelijking kan gemaakt worden met bijvoorbeeld een tandarts die röntgenfoto’s gebruikt als instrument ter ondersteuning van zijn of haar behandeling.
Op deze manier kan met behulp van het SMS Zitadvies een wetenschappelijk onderbouwde en productonafhankelijke afweging tussen prijs en kwaliteit van een zit- of rugondersteuning gemaakt worden. Merk en imago zullen geen rol meer spelen. Zo kunt u met zekerheid de goedkoopst adequate oplossing selecteren. 

4. Optimaal rendement van het ingezette hulpmiddel

Vergrijzing van de bevolking en de tendens mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn, leiden tot meer kosten op gebied van voorzieningenverstrekking.
U kunt uw proces van aanvraag tot definitieve verstrekking van een zit- en/of rugondersteuning verbeteren, wanneer het zitmeetsysteem onderdeel gaat uitmaken van uw bestaande protocol. Er hoeven geen ondersteuningen meer ingezet te worden ‘om maar te proberen en aan te kijken’. Er wordt direct de juiste ondersteuning verstrekt. Dit betekent voor de eindgebruiker dat de verstrekte zit- en/of rugondersteuning met zekerheid het meest adequaat is voor hem of haar. Zo wordt geen verkeerde zit- en/of rugondersteuning gebruikt en wordt het blijven voortduren – laat staan verergeren – van de problemen van de eindgebruiker voorkomen.
Door vooraf deze zitmeting uit te voeren, neemt de duurzaamheid van het ingezette hulpmiddel toe. Gevolg is dat gedurende de gebruiksduur van een rolstoel de kans dat men tussentijds terugkomt voor een nieuwe zitting aanzienlijk kleiner is. Voor een verstrekker van rolstoelen betekent dit kostenbesparing en een optimaal rendement van het ingezette hulpmiddel. 

5. Transparante manier van bepalen en evalueren van het standaardpakket


Het zitmeetsysteem kan gebruikt worden als controle-instrument bij het bepalen of evalueren van het standaardpakket:
• welke rolstoelen (merk en type) moeten steeds voorzien worden van individuele aanpassingen en welke niet?
• welke standaard individuele aanpassingen zijn succesvol en welke niet?
Dit zijn belangrijke vragen met nog belangrijkere antwoorden om een efficiënte en effectieve individuele behandeling mogelijk te maken tegen minder kosten. Door het SMS Zitadvies standaard onderdeel uit laten maken van het proces van indicatiestelling, bent u in staat objectieve antwoorden te geven op deze vragen. 


Via het contactformulier kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak.Wetenschappelijk onderzoek
Stappenplan SMS Zitadvies
Meethandleiding
Bepalen symmetrie zithouding
Artikel Telegraaf 25-03-'08
Demo Dynasitstoel
Artikel UT-Nieuw 21-06-'07
Dynasit Flyer (English)
2011: Goede zithouding leidt tot kostenbesparing zorg
Productinformatie SMS Zitadvies
Specificatie Rughoek meetbeugel
Specificatie Zittinghoek meetbeugel
Boeken
Meetgereedschap
SMS Zitadvies
  PR-SELLA BV - AINSWORTHSTRAAT 21B - 7575 BS - OLDENZAAL - 0541 539108 - INFO@PR-SELLA.NL