home | disclaimer | sitemap | contact

NIEUWS     PR SELLA     PRODUCTEN     WETENSCHAP     FAQ     CURSUS    

PRODUCTEN

SMS Zitadvies
Meetinstrumenten
Toepassing in praktijk
Voordelen van gebruik
SMS Zitadvies uitvoeren
Technische gegevens
Meting door PR Sella
Prijzen
Garantie en service
SMS Zitadvies


Het SMS Zitadvies maakt een objectieve analyse van de zitsituatie en een objectieve selectie van de meest adequate zit- en rugondersteuningen mogelijk. 

Voorbeeld SMS Zitadvies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruikers SMS Zitadvies

Ons SMS Zitadvies hebben we ontwikkeld voor mensen die zich bezighouden met de advisering en/of verstrekking van aangepaste rolstoelen voor dagelijks en langdurig gebruik. U bent bijvoorbeeld werkzaam in een functie als fysio- of ergotherapeut, WMO-consulent, externe WMO-adviseur of werkzaam bij een leverancier van revalidatiehulpmiddelen.
Het zitmeetsysteem kan ingezet worden bij het opstellen van een Programma van Eisen, bij de selectie van een fabrieksmatige oplossing en bij het aanmeten van een individuele zitorthese. 

De voordelen op een rij

Standaard gebruik van het SMS Zitadvies levert een aantal belangrijke voordelen op:

1. Verbetering kwaliteit van leven van rolstoelgebruiker
2. Objectieve analyse van zithouding en zitondersteuning
3. Wetenschappelijk onderbouwde en productonafhankelijke selectie van zit- en rugondersteuning
4. Optimaal rendement van het ingezette hulpmiddel
5. Transparante manier van bepalen en evalueren van het standaardpakket

Lees meer over de voordelen van het gebruik van het SMS Zitadvies.

Werking

Mensen kunnen verschillende problemen, beperkingen en behoeften hebben. Daarom is het zeker niet zo dat één bepaald kussen of materiaal voor iedereen de beste oplossing biedt. Het SMS Zitadvies is daarbij behulpzaam. Het bestaat uit een hardwarematig en een softwarematig onderdeel. De behandelaar, indicatiesteller of adviseur wordt door middel van een computerprogramma stapsgewijs op een eenvoudige en duidelijke manier geïnformeerd over de verschillende handelingen die uitgevoerd dienen te worden in het optimalisatieproces. 

Het SMS Zitadvies start met de optimalisatie van de zithouding door het opmeten van de bestaande houding en deze te vergelijken met waarden die bij een anatomisch verantwoorde zithouding horen.
De drukverdeling van de bestaande zitondersteuning wordt opgemeten en in specifieke kengetallen vastgelegd die de analysesoftware berekent. Deze kengetallen kunnen eenvoudig op het scherm vergeleken worden met de kengetallen van een nieuwe meting op een andere ondersteuning. Zo kan objectief vastgesteld worden of er sprake is van een verbetering of niet.

Door verschillende zit- en rugondersteuningen te proberen bij de persoon in kwestie, kan gemeten worden welke zit- en rugondersteuning bij die persoon voor optimale zitkwaliteit zorgt. De gegevens en de bevindingen worden ter plekke in het systeem ingevoerd. In de invulschermen staat duidelijk wat waar ingevuld moet worden, waardoor het systeem eenvoudig in gebruik is. Het programma genereert hiermee automatisch een verslag over de bevindingen.

Wilt u meer weten over de voordelen van het gebruik en het uitvoeren van een meting?
Klik dan op een van de menu's links.

 Wetenschappelijk onderzoek
Stappenplan SMS Zitadvies
Meethandleiding
Bepalen symmetrie zithouding
Artikel Telegraaf 25-03-'08
Demo Dynasitstoel
Artikel UT-Nieuw 21-06-'07
Dynasit Flyer (English)
2011: Goede zithouding leidt tot kostenbesparing zorg
Productinformatie SMS Zitadvies
Specificatie Rughoek meetbeugel
Specificatie Zittinghoek meetbeugel
Boeken
Meetgereedschap
SMS Zitadvies
  PR-SELLA BV - AINSWORTHSTRAAT 21B - 7575 BS - OLDENZAAL - 0541 539108 - INFO@PR-SELLA.NL